CooperationTemeljni namen ustanovitve zadruge Kopriva je razvoj gospodarskih dejavnosti, novih delovnih mest za brezposelne, ki imajo željo po samostojnem ali skupnem razvijanju poslovnih idej, razvoj kmetij na podeželju, pravična trgovina z živili in drugimi lokalnimi izdelki ter povezovanje podeželja z urbanimi središči. Namen zadruge je povezovanje gospodarskih in fizičnih subjektov v skupno točko in s skupnimi močmi ustvarjamo trdno podlago za korist vseh članov. Ustanovni namen je razvoj kmetovanja, načel trajnostne lokalne preskrbe s hrano ter aktivnosti na področju pridelave in predelave hrane. Z razvojem vidimo, katere stvari so ključnega pomena in katera znanja premoremo člani zadruge, zato smo naše dejavnosti razširili in ustvarili krog sodelovanja med člani in ostalimi poslovnimi subjetki. S takšnim delovanjem (z roko v roki) smo kot celota saj nas dopolnjujejo različna znanja pri doseganju zastavljenih ciljev.

Načela zadruge Kopriva:
  • prostovoljno in odprto članstvo: Zadruga je organizacija, katere članstvo je odprto za vse, ki želijo uporabljati storitve zadruge in so pripravljeni sprejeti odgovornosti, ki izhajajo iz naslova članstva
  • demokratičen nadzor članstva: Zadruga je demokratična organizacija, v kateri nadzor vršijo člani, ki z aktivno udeležbo odločajo o poslih
  • ekonomska participacija članstva: Člani enakopravno prispevajo in demokratično nadzirajo kapitalske deleže zadruge
  • samostojnost in neodvisnost
  • izobraževanje, pridobivanje veščin in dostopnost informacij
  • skrb za širšo skupnost oz. družbeno odgovornost: zadruga deluje v smeri trajnostnega razvoja lokalnih skupnosti in delujejo maksimalno družbeno odgovorno
  • namen zadruge ni ustvarjanje dobička, temveč razvoj malih kmetij,  pravične trgovine z živili in zagotavljanje možnosti pravičnega plačila pridelovalcem in proizvajalcem
  • pospeševanje gospodarske koristi in razvijati gospodarske oziroma družbene dejavnosti svojih članov ter temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov
Zadruga je za nas nadgradnja društva Regrat, saj želimo z medsebojnim sodelovanjem in povezovanjem ustvariti tudi delovna mesta, ki bodo prispevala k boljšemu razvoju našega okolja.

Zadruga je ustanovljena 2015 v centru Brežic (Posavje) in se nahaja na jugo-vzhodnem delu Slovenije.

Področja delovanja si oglejte tukaj.

Članstvo v zadrugi Kopriva in prednosti.
Circle-of-Life-Logo-Icon-only
© 2019, zadruga-kopriva.si