Gozdarsto je znanstvena veda in pridobitna dejavnost - je tudi gospodarska panoga. Namen gozdarstva je zagotavljati pogoje za trajno funkcioniranje in racionalno pridobivanje. Veliko ljudi se sečnje loti kar na lastno pest, vendar pa pogoste nesreče, tudi z najhujšim izidom, kažejo da to morda vedno ni najboljša ideja. S sečnjo dreves in čiščenjem zaraščenih gozdnih površin gozdu pomagamo, da se zdrava drevesa svobodneje razraščajo, mladim drevesom pa omogočimo hitrejšo rast. Nevzdrževani gozdovi izgubljajo na kakovosti in posledično jim pada vrednost. Če se želite ogniti propadanju vašega gozda, nesreč na delu, če potrebujete les ali izdelke iz lesa se obrnite na nas, pokličite na telefon 041339227 ali pišite na e-naslov: info@zadruga-kopriva.si

Nudimo vam:
  • sečnja
  • prodaja lesa in drv
  • čiščenje gozdov
  • nabiranje gozdnih dobrin
  • mizarstvo; izdelki iz lesa, obnova izdelkov
© 2020, zadruga-kopriva.si