Članstvo v zadrugi Kopriva in prednosti

Zadruga deluje po naslednjih načelih zadružništva: prostovoljno in odprto članstvo, demokratično soupravljanje članov, izobraževanje, usposabljanje in dostopnost do informacij, sodelovanje med zadrugami, skrb za lokalno skupnost.

V zadrugo so vabljene različne skupine oz. posamezniki:
 • pridelovalci sadja in zelenjave(kmetje)
 • predelovalci
 • lastniki kmetijske in druge mehanizacije in opreme
 • strokovnjaki, raziskovalci, razvojniki na področju pridelave, predelave in prodaje sadja in zelenjave
 • strokovnjaki, raziskovalci, razvojniki na področju gozdarstva in lesne industrije
 • posamezniki, ki imajo delovne izkušnje (na različnih področjih) in s svojimi znanji lahko pripomorejo k razvoju zadruge
 • fizične in pravne osebe, ki želijo soustvarjati zgodbo zadruge
 • drugi, ki jih zadružno delovanje kakorkoli zanima in so pripravljeni sodelovati v zgodbi
 • redni kupci naših izdelkov in podporniki zadruge
Prednosti članstva v zadrugi za posameznika so:
 • vse informacije o pridelavi in predelavi, svetovanje in pomoč na enem mestu
 • manjši proizvodni stroški (souporaba opreme)
 • učinkovit marketing, moč zadružne blagovne znamke
 • pravna zaščita
 • skupna članska administracija
 • hitrejši napredek s pomočjo skupne baze znanja
 • možen odkup pridelka in pošteno plačilo
 • nižje nabavne cene semenskega materiala
 • nižje cene izdelkov za končne kupce, člane zadruge
Koristi zadruge Kopriva za družbo so očitne!
 • generiranje novih delovnih mest
 • spodbujanje lokalne ekonomije
 • družbeno odgovorno podjetje
 • večja samooskrba v Sloveniji
 • regeneracija obdelovalnih površin
 • okolju prijazna trajnostna ekonomija
 • skrb za ranljive socialne skupine
Kakšni so naši dolgoročni cilji?
 • Splošna promocija lokalne pridelave in predelave
 • Nabava opreme za distribucijo, pridelavo in predelavo sadja in  zelenjave, skupna uporaba (deljenje opreme)
 • Povezovanje urbanih središč s podeželjem (direkten stik – kmet – zadruga – kupec)
 • Vzpostavitev operativnih enot zadruge na podeželju (odkup pridelka, predelava, svetovanje kmetovalcem)
 • Svetovanje, pomoč, poročanje,... pri prijavah na razpise
 • Vzpostavitev maloprodajnih enot zadruge v mestih (prodaja, svetovanje, izobraževanje kupcev)
 • Generiranje novih delovnih mest v urbanih okoljih in na podeželju
 • Spodbujanje pridelave in predelave sadja in zelenjave
 • Spodbujanje podjetništva
Kako se včlanim v zadrugo Kopriva?
 
V zadrugo Kopriva se lahko včlanite kot posameznik - fizična oseba ali kot pravna oseba (podjetje, zadruga, društvo,..).
Če želite sodelovati pri oblikovanju zadruge, izpolnite PRISTOPNO IZJAVO in jo dostavite na sedež zadruge Kopriva, ali pošljete po pošti na naslov: Zadruga Kopriva z.o.o., Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice. Poleg tega morate v tridesetih dneh vplačati vsaj obvezen delež v ustrezni višini:
 • Obvezni delež za fizične osebe je 50,00 EUR (fizične osebe in kmetije)
 • Obvezni delež za poslovnega partnerja je  (društva 100,00 EUR, ter podjetja, občine, osnovne šole,... 500,00 EUR)
Transakcijski račun za vplačilo je (IBAN koda):
SI56 1010 0005 4403 512 (Banka Koper)
Zadruga Kopriva z.o.o.,
Cesta prvih borcev 3,
8250 Brežice

Obrazci

© 2019, zadruga-kopriva.si